سه شنبه , ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
نوشته های جدید
صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

سایت سفیران مالیاتی به منظور ساماندهی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی با مشارکت دانش آموزان به عنوان سفیران مالیاتی راه اندازی شده است

این سایت توسط روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران راه اندازی شده است.