سه شنبه , ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
نوشته های جدید
صفحه اصلی / یادداشت

یادداشت

ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران: سفیران مالیات، مدافع مالیات هستند

یاداشت |  ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران   فرزندان همکار  خانواده مالیاتی پدران و مادران شما تنها خانواده شما نیستند بلکه در طی روز و ایام هفته ما در کنار هم مانند خانواده زندگی میکنیم یکدیگر را یاری می رسانیم و پشتیبان هم هستیم. به …

مشاهده بیشتر »

شجاعی معاون توسعه مدیریت و منابع، امور مالیاتی شهر و استان تهران :سفیران مالیاتی؛ توجه به مسایل فرهنگی و تمرکز بر روی آموزش های عمومی

یادداشت  |  شجاعی معاون توسعه مدیریت و منابع، امور مالیاتی شهر و استان تهران   رشد میزان اتکا بودجه کشور به مالیات، نشان دهنده بهبود توانمندی و کارایی سازمان امور مالیاتی از یک سو و ارتقا سطح فرهنگ مالیاتی از سوی دیگر است. نگاهی به آمار و ارقام موجود در …

مشاهده بیشتر »

محمدرضا نوری رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران: سفیرانی برای ارتقای «فرهنگ مالیاتی»

یادداشت | محمدرضا نوری رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران سازمان امور مالیاتی در تمام سال هایی که از شکل گیری آن می گذرد، همواره تلاش کرده است تا در اجرای ماموریت های قانونی خود روندی رو به رشد داشته باشد تا جایی که نه تنها این ماموریت ها …

مشاهده بیشتر »

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی :توجه به کودکان، شرط ارتقا ی فرهنگ مالیاتی

یادداشت | سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی سال ۱۳۹۷ برای سازمان امور مالیاتی یک سال مهم و متفاوت است. از این جهت که در همین سال بنا داریم تا بیش از هر چیزی به «فرهنگ مالیاتی» توجه کنیم. رفتار مسئولانه مردم در قبال مالیات و حس مسئولانه همکاران …

مشاهده بیشتر »